man Bersven Jensen Tuset‏‎, sønn av Jens Jonsen Tuset og Berit‏.
Født ‎± 1694 i Selbu, Sør-Trøndelag

Gift/ Forhold med:

woman Ingeborg‏‎

Barn:

1.
woman Berit Bersvendsdatter‏‎
Født ‎1713 i Selbu, Sør-Trøndelag
2.
woman Kari Bersvendsdatter‏‎
Født ‎1720 i Selbu, Sør-Trøndelag, døpt ‎1 Des 1720 i Selbu, Sør-Trøndelag
3.
man Jens Bersvendsen Tuset‏
Født ‎± 1721 i Selbu, Sør-Trøndelag, døde ‎1795 i Stjørdal, Nord-Trøndelag‎, omtrent 74 år, gravlagt ‎17 Mai 1795 i Stjørdal, Nord-Trøndelag
Jens Bergsvendsen Mæhla, f 1721 i Selbu, † som kårmann i Stjørdalen 12.5.1795, begravet 17.5.1795 ved Værnes kirke. Bodde først en tid på Ekren i Lånke. Sammen med sin svoger, Søren Andersen, kjøpte han gården Øvre Mæhla i 1762 for 1000 Riksdaler av G. og H. Hornemann og E. Must. Skjøtet, som ligger i stiftarkivet i Trondheim, lyder slik:
"Vi underskrevne kjendes og herved vitterliggjør at have helt skjødet, ligesom vi herved selger, skjøder og afhender en os og vores arvinger til de velagtede dannemænd Jens Bersvendsen og Søren Andersen og deres arvinger vores eiende gaard Over Mæhle kaldet som skyldes med landskyld 1 spand 2 øre og bøxel og anden herlighed over 3 spand 1 øre og 12 markloug, beliggnde udi Stjørdalens fogderi og prestegjeld, hvilken vi efter skjøde af 23de november 1759 os af velærværdige Hrr. Jens Lemvig tilforhandlet haver. Og som de velagtede dannemænd Jens Bersvendsen og Søren Andersen for denne gaard haver betalt den fulde accorderede kjøbesumma 1000 Rdl.courant mynt - saa skal denne gaard herefterdags følge kjøberne og deres arvinger med husbygninger, husmandspladse, agre og eng. Det under samme liggende kværnbrug og hvad videre dertil hører og med rette tilligge bør, som deris sande odel og eiendom, saa længe de holder sig efterrettelig og opfylder den Kontrakt, som af dags dato med os er indgaaet saaledes: at skaffe til tiel-værket de fornødne hester samt til noustet(?) om vinteren fremkjøre den fonødne tegl-sten og brændeved til værket(?) af elven. Til bekræftelse have vi dette skjøde underskrevet og forseglet.
Trondhjem 29de december 1762
Giert Hornemann, E. Must, H. Hornemann
(sign.)"

Tradisjonen forteller at Jens Bersvendsen Mæhla var herfallen til drikk. Trolig var dette grunnen til at han efter omtrent 20 års forløp, den 2. januar 1781, solgte sin gardspart til Ole Eriksen for 600 rdl. Kjøpekontrakten mellom disse to av 2/1-1781 er utstedt i tingstuen på Stjørdalshalsen, og er undertegnet av Johan Pedersen Graabrekk og Nils Olsen Ree som vitterlighetsvitner. Jens drev i senere år med hestehandel.
Hans eldste sønn, Bersvend Jensen, tinglyste imidlertid den 4.februar 1784 sin odelsrett til garden Mæhla slik:
"Da min fader, Jens Bersvendsen, haver solgt sin gaard for 3 aar siden til Ole Eriksen for den summa 600 rdl., og da jeg som eldste søn og odelsmand til gaarden Øster-Mæhle, derfor nødes jeg nu til at thinglyse min odelsret, siden jeg tænker i fremtiden at indløse bemeldte gaard Over Mæhle.
Alstad den 4de februar 1784
Bersvend Jensen
P.S. Min fader haver beboet gaarden imod 20 aar"

Den 30. august 1791 selger allikevel Bersvend Jensen, som nå har flyttet til Myraunet, sin odelsrett for 40 rdl. til før nevnte Ole Eriksen. Han døde år 1803.

Etter Olav R. Værnes: Slektsbok for familien Værnes