man [Levende] Enstad‏‎, sønn av Jakob Enstad og [Levende] Hammer‏. PERSONVERNFILTER

Gift/ Forhold med:

woman [Levende] Nonstad‏‎ PERSONVERNFILTER

Barn:

1.
man [Levende] Enstad‏‎ PERSONVERNFILTER
2.
woman [Levende] Enstad‏‎ PERSONVERNFILTER
3.
woman [Levende] Enstad‏‎ PERSONVERNFILTER


2. gift/ forhold
man [Levende] Enstad‏‎, sønn av Jakob Enstad og [Levende] Hammer‏.

Gift/ Forhold med:

woman [Levende] Bye‏‎ PERSONVERNFILTER

Barn:

1.
woman Charlotte Bye‏‎
Født ‎7 Aug 1990, døde ‎20 Okt 1996‎, 6 år
2.
woman [Levende]‏‎ PERSONVERNFILTER